Finalitza l’arranjament del carrer Santa Vedruna de les Borges

05/07/2018

S’han finalitzat els treballs d’arranjament del carrer Santa Vedruna, ubicat al Centre Històric de la població, al costat de l’església. Els treballs formen part d’una actuació de reforma de l’entorn més turístic de les Borges, juntament amb la urbanització de la plaça Abadia i dels carrers Abadia i Carnisseria.

Les obres es van iniciar a mitjans d’abril i les ha executat un constructor local per un import final de 65.084,52 euros, IVA inclòs. Durant els treballs s’ha substitutït el paviment existent i s’ha anivellat la calçada amb les voreres amb materials similars als usats a la plaça Abadia i als carrers Abadia i Carnisseria. També s’ha substituït la claveguera, que ha comportat la millora de la subbase del paviment del carrer, ja uqe en obrir es va detectar que l’antic era de poca qualitat. Igualment, també s’han sbustituït finalment les escomeses d’aigua potables de totes les vivendes del carrer.

Els treballs s’han realitzat en una superfície de 437,63 metres quadrats, on s’ha renovat completament la calçada de 6,20 metres d’amplada i les voreres d‘1,30 metres d’amplada.

Infolleida