ACUAES adjudica per 3,6M€ les obres complementaries i acabats de la Presa de l’Albagés

01/04/2019

El projecte inclou els accessos a la presa, la construcció d’un edifici d’administració, mesures correctores d’impacte ambiental i la implantació del pla d’emergències de la presa i comunicacions.

El Consell d’Administració de la societat mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España  (ACUAES), del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha autoritzat l’adjudicació per  3.628.810 € de les obres complementàries i acabats de la presa de l’Albagés. L’adjudicatària ha estat U.T.E. Elecnor, SA,  per un termini  d’execució de 12 mesos.

Amb un volum d’embassament de 79,80 hm3  i una superfície inundada de 390,98 hectàrees, la Presa de l’Albagés ha estat concebuda com un embassament de regulació del riu Segre situat fora de la seva llera, que permet emmagatzemar el cabal prcedent de l’embassament de Rialb en anys humits, derivant-los, a través del canal Segarra-Garrigues, per usar-los posteriorment en èpoques més seques, millorant així les garanties del conjunt dels regadius que depenen del riu Segre.

Les obres adjudicades inclouen els següents treballs:

     -Acabats de desbrossaments i tales a l’interior del vas de l’embassament.

     -Millora del sistema de cunetes i drenatges en espigó aigües avall de la presa.

     -Millora dels accessos (cunetes, protecció, senyalització...)

     -Prolongació del camí perimetral del marge dret de l’embassament i execució de camins d’accessos a finques.

     -Execució d’una pantalla de control de filtracions a la galeria perimetral.

     -Construcció de l’edifici d’administració de la presa.

     -Instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió.

     -Barreres, tancaments i control d’accessos.

     -Mesures correctores d’impacte ambiental (revegetació, plantacions i suavitzat de pendents).

     -Automatització de les instal·lacions.

     -Construcció d’una estació d’aforament  aigües amunt de l’embassament.

L’actuació també inclou la implantació d’un pla d’emergència de la presa, la instal·lació de sirenes d’avís a la població i el sistema de comunicacions.

Aquesta actuació s’inclou en el conjunt d’obres que ACUAES executa amb relació al canal Segarra-Garrigues, la finalitat de la qual és la transformació en regadiu de 65.000 hectàrees a la província de Lleida. El canal Segarra-Garrigues, de 82,4 km de longitud, es troba totalment operatiu des del 2015 i més d’11.300 hectàrees es troben  adherides al sistema de reg.

Infolleida