El Departament d'Agricultura avança en l'execució del reg Segarra-Garrigues amb el lliurament d'escriptures a Castelldans

20/11/2019

La superfície regable total d’aquesta zona de concentració és de gairebé 1.800 hectàrees

El gran esforç impulsor de les obres del regadiu Segarra-Garrigues que el Govern de la Generalitat de Catalunya està duent a terme assoleix una altra important fita intermèdia, el lliurament de les escriptures de propietat de les noves finques de la zona concentrada de Castelldans, de 2.368 hectàrees de superfície.

Així, el director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), Oriol Anson, presidirà demà dijous, 21 de novembre, l’acte de lliurament dels títols de propietat de les noves finques als 513 propietaris beneficiats.

L’impacte econòmic de la concentració parcel·lària en el compte de resultats de les explotacions ubicades a la zona representa una disminució de les despeses corrents al voltant del 15%, aspecte de gran rellevància atenent les dificultats econòmiques per les que travessen moltes de les explotacions. Aquest important estalvi és conseqüència de la disminució de la distància entre les diferents finques que conformen les explotacions, en reduir-se el nombre total de parcel·les de conreu, en més d’un 50% respecte al nombre inicial. Aquest fet representa que un gran nombre de propietaris ha vist reduït el nombre de finques de conreu a 1 o 2, obtenint-se, així, un important estalvi en gasoil, en despeses de manteniment de maquinària, i en el temps dedicat a les feines agrícoles.

A banda de l’efecte derivat de la pròpia agrupació parcel·lària, el Departament, amb l’objectiu de permetre un accés confortable a les noves finques de conreu i drenar-les adequadament, ha invertit en la zona concentrada de Castelldans més de 4,3 milions d’euros executant 48 quilòmetres de camins, gairebé 6 quilòmetres de col·lectors de drenatge subterranis, els corresponents entradors a finques, i també executant millores territorials i afitant les noves propietats. Aquestes obres van finalitzar el 2011.

La superfície regable total d’aquesta zona de concentració és de gairebé 1.800 hectàrees, les quals estan repartides en tres sectors de reg del regadiu sistema Segarra-Garrigues: el 9.2, el 15, i el 10/11/14. Aquesta superfície disposarà d’una dotació de reg total equivalent a 6.500 m3 per hectàrea i any. D’altra banda, fora de la zona concentrada, Castelldans disposarà d’unes 900 hectàrees més amb reg de suport.

Infolleida