Juneda i Barcelona superen el valor límit diari de partícules PM10

10/07/2019

El Departament de Territori i Sostenibilitat manté activat aquest dilluns l’avís preventiu per contaminació atmosfèrica per partícules que va declarar dissabte a tot Catalunya, ja que es mantenen les condicions que van donar lloc a la seva activació. La massa d’aire càlid d’origen africà continua afavorint l’aportació de pols de l’Àfrica al nostre país i ho farà al llarg de tot el dia, tot i que en menor mesura.

L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental. Aquest avís preventiu comporta, entre d'altres, notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos i així com recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents. 

Aquest diumenge es van produir superacions del valor límit diari (50 µg/m3) per partícules PM10 en dos punts de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA): Barcelona, amb 61 i Juneda, amb 53. 

Els models de qualitat de l’aire indiquen que, durant el dia d’avui, encara s’assoliran nivells moderats de partícules PM10 a bona part del territori català. De cara a demà, s’espera l’entrada d’aire fred a nivells alts de l’atmosfera que s’anirà desplaçant cap a l’est peninsular. D’aquesta manera, es produirà una reducció generalitzada de pols en suspensió en l’ambient. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un seguiment diari exhaustiu dels nivells i valorarà si cal activar un episodi de contaminació per partícules –que no comporta restriccions de vehicles–, o bé desactivar l’avís preventiu. L’estat de l’avís i els nivells de les estacions s’actualitzen constantment al web airenet.gencat.cat i a l’aplicació mòbil Aire.Cat.

Així mateix, la Generalitat recomana realitzar trajectes a peu o amb bicicleta, utilitzar el transport públic, reduir els desplaçaments amb vehicle privat, utilitzar el cotxe compartit o realitzar una conducció eficient.
SEGRE.COM