Agricultura concedeix 48 ajuts a Comunitats de regants de Lleida per un import de 23 M€ d’inversió

15/04/2019

L’objectiu és la millora i modernització de les xarxes de regadius.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha resolt l’atorgament de 48 ajuts a Comunitats de regants de la província de Lleida per un import de 23.209.679,10 € d’inversió amb una subvenció de 9.729.261,55 € per a les anualitats de 2019, 2020 i 2021, i que van destinats a instal·lacions comunitàries de comunitats de regants de la província de Lleida.

Es tracta d’ajuts de l’Ordre de Regadius, publicada el 2018, que aprovava les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya (operació 04.03.02).

L’objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants per a la millora i modernització dels regadius, en alguna de les següents modalitats: la modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent o obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant l’eficiència i l’estalvi d’aigua.

Els ajuts es destinaran a la realització de les obres següents:

-Construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l’explotació individual.

-Sistemes d’automatització i control del consum.

-Instal·lacions de captació i elevació d’aigües.

-Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg.

-Embassaments i basses de regulació.

Les actuacions previstes en l’esmentada Ordre tenen com a finalitat modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que augmentin l’eficiència del transport, la distribució i l’aplicació de reg als conreus. Amb aquestes actuacions, les Comunitats de regants podran realitzar importants estalvis d’aigua i energia que permetran fer front a més garanties en episodis de sequera.

Infolleida