Les Borges licita per 246.872 euros obres als carrers Maria Lois i Avemaria

29/08/2019

L’ajuntament de les Borges ha licitat les obres d’urbanització dels carrers Maria Lois López i Avemaria de la capital. Segons el regidor d’Urbanisme, Daniel Not, el plec de clàusules administratives per al carrer Maria Lois preveu que s’adjudiqui pel procediment obert simplificat i abreujat, la qual cosa significa que s’utilitza un sol criteri sobre la base de millor preu. El pressupost base de licitació consignat és de 60.128 euros i compta amb un termini d’execució de dos mesos. Les propostes s’han de presentar abans del 4 de setembre.

Al contrari, les condicions per a la urbanització del carrer Avemaria preveuen un procediment obert simplificat en el qual es valora, a més del preu, el termini de garantia o la reducció del termini d’execució, entre altres punts. El pressupost per urbanitzar 140 metres d’aquesta via ascendeix a un total de 186.744 euros en un termini de dos mesos. S’hi poden presentar ofertes fins al dia 18 de setembre.

SEGRE.COM