A punt d'entrar en vigor la nova ordenança de convivència i civisme de les Borges

27/11/2019

Aquest pròxim 17 de desembre entrarà en vigor la nova ordenança de convivència i civisme de les Borges Blanques, després d’un procés participatiu iniciat a finals del 2018 i en el qual es van recollir una vintena d’aportacions de la ciutadania, de la seva aprovació inicial en el ple ordinari de juliol d’aquest 2019 i de la publicació al BOP aquesta setmana passada.

La regidora de Governació i primera tinent alcalde de les Borges Blanques, Núria Palau, ha exposat que l’objectiu principal d’aquesta ordenança és preservar l’espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, lleure, trobada, oci i expressió, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres.

Amb ella, es regulen unes normes de conducta pel que fa al comportament a la via pública i als espais públics, així com un règim d’infraccions i sancions, que poden arribar fins als 2.400 euros, per fets o conductes que suposin l'incompliment de les obligacions o prohibicions establertes en la pròpia ordenança municipal.

Palau ha afegit que ara disposem d’una eina efectiva per resoldre les situacions i circumstàncies que puguin afectar la convivència o alterar-la, i precisament aquesta potestat sancionadora garanteix l’assoliment d’aquests objectius comunitaris, que haurien d’obeir a dos grans principis: d’una banda, el reconeixement del dret de tothom de comportar-se lliurement en els espais públics i ser respectats en aquesta llibertat; i de l’altra banda, la necessitat de preservar l’ordre i d’assumir determinats deures de convivència i respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al manteniment de l’espai públic en condicions adequades.

Entre els 56 articles de l’ordenança, destaca que, quan la normativa sectorial aplicable ho permeti, l’Ajuntament podrà substituir la imposició d’una sanció de multa per treballs en benefici de la comunitat, i que aplicarà el criteri de la capacitat econòmica de l'infractor a l'hora de graduar les sancions en aquells supòsits que la normativa ho permeti.

INFOLLEIDA