Juneda adjudica les obres de la plaça de l’Església i adjacents per 258.944 euros

19/02/2018

En el ple ordinari de l’Ajuntament de Juneda s’ha aprovat per un import de 258.944 euros més IVA l’adjudicació de les obres de la plaça de l’Església i carrers adjacents a l’empresa B. Biosca SL.

Durant el  ple ordinari de l’Ajuntament de Juneda celebrat el 14 de febrer s’ha donat compte del decret pel qual s’ha resolt l’adjudicació de la urbanització de la Vila Closa, fase 3, corresponent a la plaça de l’Església i adjacent. 18 empreses licitadores s’han presentat per realitzar el projecte i la Mesa de contractació, d’acord amb l’informe tècnic, ha proposat com a oferta més avantatjosa per a l’Ajuntament la formulada per l’empresa B. Biosca SL. L’adjudicació s’ha formalitzat per un import de 258.944 euros més IVA.

Durnat el ple també s’ha aprovat anomenar el carrer limítrof a l’edifici del CRAE com a passatge de la Banqueta i s’ha autoritzat la cessió provisional a l’Associació TALMA de les noves instal·lacions municipals per a la prestació del servei CRAE.

Infolleida