Les Borges aprova el pressupost 2022, que creix un 2,34% i incorpora una desena d’inversions per millorar la seguretat vial i afavorir la participació ciutadana

17/12/2021

Més d’un milió d’euros aniran destinats a finalitzar la construcció de l’Arxiu Comarcal i destaca la compra d’un solar per ampliar la zona esportiva i la creació d’un camí per a vianants que connecti el municipi i el cementiri

El Ple de les Borges Blanques d’aquest dijous, 16 de desembre, preveu aprovar el pressupost inicial per al 2022, que creix un 2,34% respecte de l’any 2021 i que se situa en 8.397.008,33 euros, a l’espera de poder ampliar-lo amb el romanent que resulti de la liquidació del pressupost d’aquest 2021. Destaca un increment de les inversions, una desena, que sumen 1.717.268 euros i serviran, entre altres coses, per finalitzar la construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, per adquirir una finca que, en un futur, servirà per ampliar el complex esportiu borgenc, la urbanització de carrers i l’adequació de camins, entre altres projectes. També destaca l’increment d’un 8,37% de despeses de personal a causa d’un creixement de la massa salarial del 2%.

L’alcaldessa de les Borges, Núria Palau, ha explicat que entre aquesta desena d’inversions que es faran el 2022 destaquen els futurs equipaments esportius i culturals, la millora de la seguretat vial i les accions encaminades a afavorir la participació ciutadana. Tot, “amb l’objectiu de seguir augmentant la qualitat de vida de les borgenques i els borgencs”, ha explicat. Palau ha destacat l’adquisició d’una finca situada en un solar annex al nou camp de futbol 7, amb l’objectiu d’afegir un nou equipament esportiu, per determinar, que ampliï encara més el complex esportiu format pel camp municipal Ramon Espasa, el nou camp de futbol 7 i el nou circuit de pump track. En aquest sentit, el consistori borgenc ja ha iniciat els contactes per fer l’adquisició, que es xifra inicialment en 21.000 euros.

 

50.000 euros destinats a la participació ciutadana

També destaca, de nou, una inversió de 50.000 euros en participació ciutadana, amb l’objectiu de celebrar una nova edició dels Pressupostos Participatius, en què es triarà el projecte guanyador aquest 2022 i s’executarà el 2023. Es tracta d’una decisió que el consistori borgenc ja ha dut a la pràctica aquest 2021, en què el veïnat de les Borges ha triar la instal·lació d’un parc infantil d’aventura com a iniciativa guanyadora dels pressupostos, i que es farà realitat aquest 2022.

Igualment, el pressupost municipal té prevista una partida de 160.000 euros per adequar un camí per a vianants que connecti el poble amb el cementiri i que permeti fer el trajecte a peu amb seguretat i sense haver de creuar la carretera. També hi ha prevista una partida de 20.000 euros per adquirir una finca que possibiliti crear el tram final d’aquest vial.

 

Més d’un milió d’euros per finalitzar l’Arxiu Comarcal

El consistori borgenc també té previstes per aquest 2022 tres partides que sumen 1.016.968 euros, les darreres licitacions, que serviran per donar per finalitzades les obres de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues. Les despeses són finançades íntegrament per la Generalitat de Catalunya, i es destinen 620.968 euros en concepte de construcció de l’Arxiu, 25.000 euros a la direcció tècnica i 371.000 euros als equipaments.

Igualment, els pressupostos 2022 tenen una partida per valor de 10.500 euros per comprar una finca annexa al camí del cementiri vell, que servirà per eixamplar aquest camí en un punt que esdevé més estret i, de retruc, solucionar els problemes d’evacuació d’aigües que pateix aquesta part del camí. Està previst construir un sistema de recollida d’aigües, que també s’instal·larà en aquesta finca que s’adquirirà a un propietari privat. També hi ha prevista una partida per la urbanització dels carrers Ntra. Sra. De Montserrat i Pintor Pau Macià, per valor de 338.300 euros, que corren a càrrec de la Diputació de Lleida, i una partida per a l’adquisició d’humidificadors que permetran refrigerar el Pavelló Francesc Macià, amb un import de 100.500 euros.

Per poder portar a la pràctica les diferents inversions que el consistori borgenc té previstes per aquest 2022, 574.000 euros del pressupost es finançaran a través d’una operació de crèdit.

 

La resta de capítols

El pressupost de les Borges creixerà malgrat la davallada en la recaptació de l’IBI que experimentarà el consistori borgenc a causa de la finalització de la concessió de l’autopista AP-2, una disminució que es xifra al voltant dels 153.000 euros, que és l’import recaptat aquest 2021. Igualment, el pressupost també experimentarà una disminució en la recaptació a causa de la declaració de nul·litat de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix l’impost sobre increment de valors de terrenys de naturalesa urbana. Aquesta davallada es veu reflectida al capítol 1 d’ingressos, corresponent als impostos directes, que decreix un 5,28%.

El capítol 3 d’ingressos, que regula les taxes i preus públics, també viurà un increment del 9,18% respecte del pressupost del 2021, i assolirà uns nivells similars als que tenia abans de la pandèmia, ja que el consistori entén que es podran tornar a posar en funcionament tots els serveis públics que han viscut tancaments a causa de la Covid-19. En aquest capítol, també s’ha tirat endavant definitivament l’augment en la taxa de recollida d’escombraries a causa d’un augment del preu del servei, que ja es va aprovar inicialment al Ple d’Ordenances.

Entre la resta de capítols, també destaca un increment del capítol 2, els impostos indirectes, per la recaptació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Infolleida