Les Borges Blanques aprova un Codi de Conducta per a càrrecs i personal directiu del consistori

26/11/2021

A més a més, la sessió plenària d’aquest dijous ha servit per aprovar el Pla Local de Joventut i debatre quatre mocions presentades pel grup municipal de Borges per la República.

El Codi de conducta per càrrecs i personal directiu de l’Ajuntament de les Borges s’inspira en el document que, l’any 2016, va aprovar el Govern de la Generalitat per regular l’activitat del seu personal directiu i càrrecs en tot allò que té a veure amb qüestions cabdals per a una adequada gestió pública com ara la publicació d’informació veraç, l’ús eficaç i responsable dels recursos materials i la informació, el respecte als funcionaris públics i al personal al servei de l’Administració, la participació en els debats públics i la relació amb els mitjans de comunicació, la gestió de possibles conflictes d’interessos que puguin arribar a donar-se, la col·laboració amb altres institucions, la gestió de l’agenda oficial i la relació amb els diferents grups d’interès les bones pràctiques en matèria de contractació i la gestió de documents públics.

Pla Local de Joventut
La sessió plenària d’aquest dijous ha servit també per aprovar el Pla Local de Joventut, un document en el qual es recullen i detallen totes les accions i programes que, en matèria d’atenció al jovent i per tal de garantir un futur i un present encara millors per a aquest col·lectiu, s’impulsen des del consistori. El Pla s’estructura al entorn de tres eixos; la creació i activació d’Espais Joves, el foment de l’ocupació i la formació per aquest col·lectiu de població, la implementació de polítiques municipals per facilitar l’accés del jovent a habitatges dignes a preus assequibles i l’impuls a polítiques per garantir la salut i els drets socials al col·lectiu. “En definitiva, el que es fa és recollir a un document totes les accions que, des de fa anys es desenvolupen a les Borges en favor del nostre jovent per a ajudar-los a l’hora de construir-se un present i un futur encara millors al nostre poble. Ara que la pandèmia, que ha colpit de manera extraordinària a aquest grup de població, sembla encarar les seves darreres fases, cal reactivar tot el dispositiu”, explica Maricel Viladoms, regidora de Joventut de l’Ajuntament de les Borges.

Sense morositat i amb un període mitjà de pagament de 17 dies
A més a més, el Ple d’aquest 25 de novembre inclou al seu Ordre del Dia un seguit de punts referits a qüestions de caràcter administratiu com l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, l’informe de les diferents activitats dutes a terme i dels decrets aprovats o l’informe del Període Mitjà de Pagament (PMP), el qual se situa en una mitjana de 17 dies, o el de la morositat corresponent al 3r trimestre del 2021, la qual és igual a zero.

Mocions
El Ple ha inclòs també l’aprovació de quatre mocions presentades originalment pel grup de Borges per la República i que han estat consensuades després de presentar l’equip de govern un seguit d’esmenes. La primera fa que les Borges esdevingui municipi ‘PetFriendly’, tot i que seran els propietaris de cada establiment comercial els qui decidiran si els animals domèstics entren o no en el seu local, la segona exigeix el traspàs complet i efectiu de Rodalies a la Generalitat i la tercera vol impulsar des de l’Ajuntament l’ús de plaques fotovoltaiques per part de la ciutadania. A la quarta, es demana la creació efectiva de l’Eix Transversal de Ponent. El Ple ha finalitzat amb la lectura d’un manifest en favor del model lingüístic de l’escola catalana i posicionar l’Ajuntament en contra de la darrera sentència del Suprem que amenaça aquest model d’èxit.

Infolleida