Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges per a joves a les Borges

09/04/2019

La quantia màxima a percebre pels beneficiaris serà del 50% del pressupost de les obres fins a un màxim de 1.000 euros per actuació.

L’Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat una nova convocatòria de subvencions dirigides a joves de fins a 35 anys del municipi que rehabilitin habitatges destinats a ser el seu domicili habitual. Les bases estableixen que la quantia màxima a percebre pels beneficiaris serà del 50% del pressupost de les obres i seran subvencionables els costos de rehabilitació, reforma o millora dels habitatges amb un màxim de 1.000 euros per actuació.

Per optar a la subvenció, les obres s’hauran d’executar en el termini màxim d’un any des de la notificació de l’acord de concessió de la subvenció i s’acceptaran actuacions ja iniciades o executades amb anterioritat a la publicació d’aquesta convocatòria, sempre que s’hagin dut a terme durant el 2019.

Les sol·licituds es poden presentar des del 3 d'abril i fins al 31 d’octubre de 2019 i s’ha establert un període màxim de resolució de 3 mesos des de la data de presentació de la documentació.

La dotació econòmica total de la convocatòria és de 10.000 euros i el procediment de concessió és per ordre de presentació de les sol·licituds, fins a esgotar el crèdit previst.

Infolleida