El Consell Comarcal de les Garrigues reparteix 7.000 cubells i 82.500 bosses compostables per a la brossa orgànica

12/11/2019

La campanya s’emmarca dins dels projectes de foment de la recollida selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals de l’Agència de Residus de Catalunya

Dimecres passat, l’Ajuntament de Vinaixa va repartir cubells i rotlles de bosses compostables als habitants d’aquest municipi, en el marc de la campanya iniciada el mes d’octubre pel Consell Comarcal de les Garrigues en la que es repartiran un total de 7.000 cubells i 5.500 rotlles de 15 bosses compostables per a la brossa orgànica. Es preveu que el lliurament a tots els municipis de la comarca finalitzi a finals de novembre.

El Consell distribuirà els cubells als ajuntaments dels municipis de la comarca perquè els seus habitant puguin recollir-los. En algunes poblacions, com en el cas del Cogul, Granyena de les Garrigues i Vinaixa, s’aprofitarà la xerrada que es farà sobre l’estat del reciclatge del municipi per fer l’entrega dels cubells.

Aquesta campanya s’emmarca dins dels projectes de foment de la recollida selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM) que anualment subvenciona l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i inclou, a més dels cubells i les bosses compostables, un estudi sobre el reciclatge de la FORM dels grans generadors de la comarca (comerços, restaurants, residències i menjadors col·lectius).

La FORM és la fracció més inestable dels residus municipals, a causa del seu elevat contingut en aigua (un 80%) i en matèria orgànica. Aquestes restes són fàcilment degradables pels microorganismes. És important que aquests residus es recullin i gestionin al més ràpidament possible.

La campanya ha estat finançada pel Consell Comarcal de les Garrigues i l’Agència de Residus de Catalunya, la qual aporta 30.000 dels 50.000 euros del cost total de la campanya.

 
El reciclatge a la comarca

L’any 2018 es va tancar amb una taxa de reciclatge a la comarca del 38%. Aquest any 2019 s’espera assolir el 40%. L’objectiu marcat pel 2020 és arribar al 50%, xifra que s’exigeix per part de la Unió Europea.

Les Garrigues ha millorat 5 posicions pel que fa al reciclatge global del rànquing de reciclatge de les 42 comarques de Catalunya, i ha passat de l’última posició l’any 2017 a la posició 37 el darrer any 2018 

Respecte a la recollida selectiva de les 5 fraccions del carrer (rebuig, orgànica, paper, envasos i vidre), l’any 2017 es trobava en la posició 31 i el darrer any 2018 va pujar una posició, a la 30. 

Altres campanyes paral·leles de reciclatge 

A finals de l’any 2018 es van realitzar 18 xerrades amb un total de 600 assistents als diferents municipis de la comarca, on s’explicava el nivell de reciclatge de cada població i com augmentar la recollida selectiva. Com a resultat, aquest any s’està reduint el rebuig i s’estan obtenint màxims mensuals de kilograms recollits de les fraccions selectives. El seu èxit ha propiciat la programació de noves xerrades, com són els casos esmentats del Cogul, realitzada el passat 4 d’octubre, Granyena de les Garrigues i Vinaixa.

Per altra banda, a les Borges Blanques, es va millorar la retolació dels contenidors de rebuig i brossa orgànica i la recollida orgànica va augmentar un 5%. Per aquest motiu, es va estendre la campanya a dos nuclis més de la comarca, Juneda i Arbeca, i s’està estudiant fer-ho a la resta de municipis en els pròxims mesos.

Finalment, al Cogul s’està treballant per implantar un sistema mixt de recollida, en el que es realitzaria la recollida porta a porta, a més de l’emmagatzematge dels residus en contenidors en un recinte tancat i la recollida amb els vehicles del servei ja existents. Un altre municipi que ha mostrat interès en aquest sistema mixt és Cervià de les Garrigues, actualment en fase d’estudi.

Adjuntem una fotografia de l’alcalde de Vinaixa,Josep Maria Tarragó, repartint cubells als habitants del municipi

Infolleida