La Pobla celebra una jornada sobre el paisatge

06/06/2017

L’Ajuntament de la Pobla de Cérvoles acull una jornada tècnica sobre els valors del paisatge. La sessió ha estat la continuació del debat sobre la Carta del Paisatge de les Garrigues, un manual de bones intencions per preservar el medi natural, en què s’està treballant des del 2014.

 

Des del 2014, a les Garrigues, s’està treballant des de diferents àmbits en una Carta del Paisatge de la comarca, que pretén ser un manual de bones intencions per preservar i fomentar un paisatge de qualitat, actiu econòmicament i socialment.

Aquesta Carta del Paisatge ha estat un dels eixos fonamentals de la jornada tècnica que s’ha celebrat a l’Ajuntament de la Pobla de Cérvoles per posar en valor el paisatge i, a causa dels canvis recents amb la implantació del regadiu, poder fer-ne una bona ordenació.

 

Durant el 2017 es preveu que es duguin a terme noves sessions per donar continuïtat al debat sobre la Carta del Paisatge de la comarca.

Mariona Rebull i Martí